Wojna w Kosowie i MetohijiWojna w Kosowie i Metohiji (sr. Rat za Kosovo)

Przyczyną tego konfliktu był narastający konflikt Albańczyków i Serbów w latach `80. Kosowo domagało się autonomii większej autonomii, gdyż Kosowo chciało się oddzielić od biedniejszej Albanii. Serbowie natomiast chcieli umocnić więzi z Serbią. Slobodan Milosevic ograniczył znacznie autonomię Kosowa. Konstytucja zaproponowana przez niego została zbojkotowana przez albańskich mieszkańców Kosowa. Po zmianach w konstytucji Jugosławii parlamenty rozwiązano. Wybrano nowy parlament lecz kosowscy Albańczycy nie dostali się do niego ze względu na niską frekwencję. Wtedy Albańczycy wyszli na ulicę.

Wojna:
W 1996 zaczęły się ataki Albańskiej Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) w Kosowie. Po stronie serbskiej stał Jugosłowiański rząd który wspierał kosowskich Serbów Milicjantami a następnie pomocą Armii Vojsk Jugoslavije.

W roku 1999 NATO wkroczyło do Kosowa. NATO bombardowało cywilne i wojskowe cele w Kosowie oraz Federalną Republikę Jugosławii. Na czele NATO bombardowania prowadziły Stany Zjednoczone ( 24 marca 1999 - 10 czerwca 1999 ). Do tej pory skuteczność bombardowań NATO (m.in. cele cywilne) pozostawiają wiele wątpliwości.

Po zakończeniu działań wojennych w 1999r. UCK zaczęła masowe czystki etniczne w Kosowie – grabienie serbskich i romskich domostw, dewastowanie pomników i świątyń.

Cele bombardowań NATO w 1999r.


Interwencja NATO zostało wykonana bez zgody ONZ. Pierwszym powodem interwencji NATO w Jugosławii były oskarżenia władz FRJ i Serbskich o przeprowadzaniu czystek etnicznych na Albańskich mieszkańcach Kosowa. Drugim powodem było odrzucenie porozumienia z Rambouillet przez władze Jugosławii. Wojna w Kosowie i Metohiji zakończyła się przyjęciem rezolucji nr 1244 , w którym Jugosławia została tymczasowo zrzekła się suwerenności Kosowa na rzecz misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie. Kosowscy Albańczycy 17 Lutego 2008 proklamowali niepodległe Kosowo, którego Serbia nie uznaje a uznaje m.in. Polska.

Według wielu ekspertów wojna w Kosowie i Metohiji to kontynuacja wojen, które doprowadziły do rozpadu byłej Jugosławii. Konflikt zakończył pakt z Dayton.

Dowódcami wojsk Jugosławii w Kosowie i Metohiji byli, Slobodan Milošević (prezydent Jugosławii),
Dragoljub Ojdanic (szef Sztabu Generalnego Armii Jugosłowiańskiej), Pavkovic (dowódca Trzeciej Armii), Vladimir Lazarevic (dowódca Korpusu VJ w Prisztinie).

W Kosowie zginęło 1002 żołnierzy (659, z których 2 było Rosyjskimi ochotnikami), 343 Policjantów (1 stycznia w 1998 r - 10 czerwca 1999, 271 operacji NATO). Po stronie Albańskiej było 2000 zabitych oraz 2 stracone samoloty NATO.