O VJ
Wojska Jugosławii (Војска Југославије, VJ) byłe siły zbrojne Federalnej Republiki Jugosławii (FRJ). Za datę powstania VJ uznaje się 20 maja 1992, natomiast data rozwiązania VJ to 4 luty 2003. Pierwszym dowódcą VJ był Dobrica Cosic, a ostatnim Vojislav Kosztunica. Następcą VJ są VS, czyli Vojska Srbije.

1.Armia Jugosłowiańska została podzielona na 3 rodzaje:
*Wojska lądowe (КоВ)
*Wojska lotnicze (РВ и ПВО)
*Wojska morskie (PM)

2.Organizacja VJ

Wojska VJ były zorganizowanym systemem. Armia lądowa składała się z 3 Armii, 7 Korpusów oraz 34 Brygad. W rezerwie były 27 zmotoryzowanych brygad, 42 brygady piechoty oraz 7 brygad artylerii. Armia lądowa miała do dyspozycji 1300 czołgów, 568 transporterów piechoty, 1200 dział, 200 samobieżnych zestawów rakietowych, 60 rakietowych systemów przeciwlotniczych oraz 2000 dział PLOT. W armii służyło ok 85.000 żołnierzy. Wojska Jugosłowiańskie były podzielone na III armię. Każda armia stacjonowała w innym rejonie (okręgu) Jugosławii. Tak więc:

I Armia(Прва армија) - Dowództwo w Belgradzie, stacjonowała w północnej części Jugosławii. Miasta należące do okręgu to: Panczewo,Nowy Sad,Sombor,Kragujevc,Sremska Mitrovica,Sabac i Valjevo.

II Armia(Друга армија) - Dowództwo w Podgoricy, stacjonowała w południowo-zachodniej części Jugosławi. Miasta należące do okręgu to: Danilovgrad,Nikszin,Użic,Czaczak,Nowy Pazar,Raszka i Kpremin .

III Armia(Трећа армија) - Dowództwo w Niszy, stacjonowała w wschodniej, centralnej i południowej części Jugosławii. Miasta należące do okręgu to: Prisztina,Kruszewac,Leckowacz,Wrane,Pirot,Prokule,Kurszumlina.

Siły Lotnictwa i obrony PLOT.
Siły "РВ и ПВО - Ратно ваздухопловство и противваздушна одбрана" składały się z 16,700 aktywnych żołnierzy. Lotnictwo zostało podzielone 4 eskardy myśliwców, bombowców i rozpoznania. Dodatkowo były 3 eskadry śmigłowców oraz 8 pułków rakietowej obrony przeciwlotniczej.

Wiek poboru do VJ zaczynał się od 19 lat. Służba obowiązkowa trwała 12 miesięcy. VJ mogły wystawić do 108.000 żołnierzy zawodowych oraz do 400.000 rezerwistów.