Sekcja Wojsk FR
Rekonstruujemy siły należące do MWD Federacji Rosyjskiej. Posiadany przez nas sprzęt i umundurowanie pozwala na rekonstrukcję oddziałów wojsk wewnętrznych, niektórych oddziałów Specjalnego Przeznaczenia MWD czy SOBRów. Jeżeli chodzi o wybór konkretnej jednostki i ram czasowych, to jesteśmy jeszcze na etapie samookreślenia.
Wstępnie ustaliliśmy przedział 1994-2004. Posiadamy repliki broni takiej jak RPK-74,SWD,AKS-74,AKM, AKS-74U, czy AK-74M.
Nasze zainteresowanie rosyjskimi militariami nie mają żadnego politycznego podłoża, jest to nasza pasja.